آیا مرورگرها باعث از بین رفتن وب سایت شما می شوند؟

فروردین ۲۶, ۱۳۹۵

آیا مرورگرها باعث از بین رفتن وب سایت می شود؟

در اصل مرورگرهای اینترنت به نوعی دستگاه ترجمه محسوب می شوند؛ در واقع گاهی کدهای HTML زشت و بد قیافه را به صفحه ای تبدیل می […]