آیا URL مناسب در سئو تاثیر دارد؟

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

آیا URL مناسب در سئو تاثیر دارد؟

آدرس سایت شما به موتورهای جستجو و مخاطبین اجازه می دهد تا آنها بدانند که صفحات وب سایت شما در چه زمینه ای می باشد. و […]