اصلولی که گوگلی ها باور دارند

فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

اصولی که گوگلی ها باور دارند

مدیریان گوگل ۱۰ اصل را به عنوان باورهای این ابرکمپانی منتشر کرده اند که با کمی تامل در آنها می توان به رمز پایداری و پیشرفت […]