اصلولی که گوگلی ها باور دارند

فروردین ۱۶, ۱۳۹۵
طراحی سایت

اصولی که گوگلی ها باور دارند

مدیریان گوگل ۱۰ اصل را به عنوان باورهای این ابرکمپانی منتشر کرده اند که با کمی تامل در آنها می توان به رمز پایداری و پیشرفت […]