انواع اصطلاحات اولیه در طراحی وب سایت

فروردین ۲, ۱۳۹۵

انواع اصطلاحات اولیه در طراحی وب سایت

اصطلاحات اولیه طراحی وب: Web Page ( صفحه‌ی وِب ) چیست؟ به مجموعه ای از تصاویر و نوشته‌ها كه به صورت یك صفحه از طریق اینترنت […]