اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

بازاریابی ایمیل و ایجاد لیست

List Building و یا ساخت لیست، بخش مهمی از بازاریابی اینترنتی می باشد در حالی که بسیاری از بازاریابان جدید این مرحله بسیار مهم را نادیده […]