اسفند ۲۴, ۱۳۹۴

مزایای تورنت ها چیست؟

رایگان بودن مهمترین مزیت تورنت ها می باشد. همواره رایگانی سبب شهرت و استفاده بیشتر کاربران و آشنایی بهتر آنان با یک برنامه یا امکانات آن […]