اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
جدا سازی مطالب از الگو سایت

طریقه جدا سازی مطالب از الگو سایت

ایده اصلی پشت مفهوم جدا سازی مطالب از الگوی سایت، ساخت بستری است که به طراحان سایت و برنامه نویسان این امکان را می دهد تا […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۴
الگو سایت

روش جدا سازی مطالب از الگو سایت

ایده اصلی پشت مفهوم جدا سازی مطالب از الگوی سایت، ساخت بستری است که به طراحان سایت و برنامه نویسان این امکان را می دهد تا […]