معایب طراحی سایت فول فلش (Full Flash) کدامند؟

فروردین ۳۰, ۱۳۹۵

معایب طراحی سایت فول فلش (Full Flash) کدامند؟

شاید طراحی سایت به صورت تمام فلش ممکن است به زیبایی سایت کمک کند اما دارای معایبی است که در ادامه به آنها اشاره شده است. […]