اسفند ۹, ۱۳۹۴

محیط وب سایت آزار دهنده!!!

بعضی محیط های طراحی من را عصبی می کند. دلیل این موضوع می تواند متفاوت باشد: از سازمان نیافتگی گرفته تا نور پردازی ضعیف یا رنگهای […]