اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵
بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

ایده های اولیه بازاریابی ویروسی از سال ۱۹۹۶ توسط شرکت Hotmail  مدل سازی شده است و پایگاه Hotmail  از نمونه های بسیار عالی از بازاریابی ویروسی […]