فروردین ۲۹, ۱۳۹۵

طریقه استفاده مناسب از تگ های عنوان ( h1,h2,h3,h4,h5,h6 )

اندازه تگ های عنوان از اندازه بقیه متن بزرگتر هستند و استفاده از این تگ برای نشان دادن اهمیت یک عنوان در متن است . مشخص […]