اسفند ۵, ۱۳۹۴

وب سایت کوچک (mini sites) چیست؟

اگر کسی از کلمهء “وب سایت” و یا “طراحی وب سایت” استفاده کند، مطمئناً بلافاصله متوجه خواهید شد که در مورد چه چیزی صحبت می کند. […]