اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

W3C چییست؟ و طریقه معتبر سازی کدها

W3C چیست؟ W3C به معنای کنسرسیوم شبکه جهانی وب است. هدف W3C، ارائه مجموعه چهارچوب ها و استانداردهایی برای سایت ها است تا بر مشکلاتی نظیر […]